I samband med de flesta av våra föreställningar kan Månteatern även erbjuda workshops som en del av ett pedagogiskt efterarbete. Vi tror att vi genom helhetsupplevelsen kan stimulera till eget skapande och ökad självkänsla.

Det börjar med att eleverna ser en av Månteaterns föreställningar, därefter följs föreställningen upp med ett samtal på ca 10 minuter som skådespelarna håller direkt efter föreställningens slut. Samtalet är till för att fånga upp elevernas tankar och upplevelser från föreställningen. Till föreställningen medföljer även ett pedagogiskt inspirationsmaterial som kan användas i klassrummet före och/eller efter föreställningen.

För enskilda klasser erbjuder vi workshops då skådespelarna kommer till ert klassrum och jobbar med eleverna. Genom olika workshopsövningar utforskar vi tematiken och innehållet i föreställningen lyfts fram och diskuteras genom diskussion, värderings- och dramaövningar. Workshops är ca 45-60 minuter långa.

I samband med våra lundaföreställningar på hemmascenen i Lund har vi under många år haft ett samarbete med Kulturskolan och danspedagog Simone Höckner. Simone har arbetat med klasserna innan och/eller efter eleverna sett föreställningen och har utarbetat rörelsebetonade workshops som varit väldigt uppskattat hos såväl lärare som elever. Hösten 2016 har vi första gången arbetat fram specialutförda rörelseworkshops för nyanlända som sett föreställningen Kärlekens Matsal.

Skapande Skola

Vill ni ha tips kring Skapande skola projekt?
Vill ni utveckla någon annan form av samarbete inför er ansökan? Både våra föreställningar och workshops lämpar sig utmärkt för samarbeten inom ramen för Skapande skola. Vi kan också hjälpa till att formulera en handlingsplan och budgetuppskattning inför er ansökan. Kontakta oss gärna.