Till de flesta av våra föreställningar kan Månteatern även erbjuda workshops som en del av ett pedagogiskt efterarbete. Vi tror att vi genom helhetsupplevelsen kan stimulera till eget skapande och ökad självkänsla.

Månteaterns Skapande skola koncept är att vi sätter elevens scenkonstupplevelsen i centrum. Som komplement tar vi fram workshops som är framtagna specifikt för den givna föreställningen. Exempelvis kan det handla om diskussion, värderings- och dramaövningar med föreställningens tematik som bakgrund. Ibland är vi själva som genomför workshops och ibland tar vi in specifik kompetens i framtagandet av workshop eller i utförandet. Vår ambition är att workshopen ska ha samma höga kvalité som våra föreställningar. När vi jobbar med externa personer så ser vi att de blir insatta i den konstnärliga processen och får en förståelse för vår intention med föreställningen.

 

Till våra föreställningar tar vi alltid fram ett pedagogiskt inspirationsmaterial som ska vara ett stöd för pedagoger som ser våra föreställningar med sina elever. Vår ambition med materialet är att kunna erbjuda ett brett utbud av övningar, diskussionsmaterial och tips på researchmaterial. Materialet ska kunna användas som ett förberedningsmaterial och till efterarbete.

Utforma Skapande Skola

Vill du ha hjälp att utforma Skapande skola-projekt? Kombinationen av våra föreställningar och workshops lämpar sig utmärkt för samarbeten inom ramen för Skapande skola. Vi kan också hjälpa till att formulera en handlingsplan och budgetuppskattning inför er ansökan. Tveka inte att kontakta oss för att bolla idéer eller komma med konkreta projekt.