Ett slag för njutningen – Existentiella perspektiv på BDSM-praktiker, makt och våld i en könsteoretisk kontext

 

Första delen i ANINGs föreläsningserie om Våld- lust, aggression och din dödsdrift.

För en del är BDSM sammanlänkat med sexualitet, medan det för andra utgör en tillvaro av på förhand överenskomna roller, regler och maktförskjutningar där exempelvis rollspel, dominans, undergivelse, fysisk restriktion och smärta har central betydelse. Med hjälp av poststrukturalistiska teoretiker analyserar forskaren Lotta Carlström hur iscensättning av BDSM kan förstås i relation till sociala och historiska strukturer av makt och ojämlikhet.


Hon undersöker hur BDSM relaterar till våld och våldsmässiga handlingar genom att analysera samtyckande, gränser för lek och verklighet samt betydelsen av den mening som tillskrivs situationen.

Föreläsare: Lotta Carlström (doktorand i socialt arbete vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola)

Plats

Månteatern, Bredgatan 3, Lund

Loading Map....