FÖRELÄSNING: Samvetets röst – Om Shakespeare, skulden och psykoanalysen.

Vad händer då vi känner skuld? Finns det en inre röst som anklagar oss, som på teatern? Få har som Shakespeare kunnat gestalta skuld. Freud hämtade modellen till Oidipuskomplexet från Hamlet. Filosofer som Adorno och Arendt har gått till Shakespeare för att förstå vad som händer då vi plågas av vårt samvete. Den här föreläsningen reflekterar kring vad som händer då samvetets röst hörs.

Cecilia Sjöholm
Professor i estetik, Södertörns högskola

Tema: Skuld – Samvete, Förlåtande och ditt Ansvar
Under våren ger Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys en föreläsningsserie i fyra delar
på temat ”Skuld”. Månteaterns vackra lokal är arenan. Med en önskan om stimulerande tankar,
samtal och möten hälsar vi er Varmt välkomna!

Föreläsningen arrangeras av Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys, i samarbete med Månteatern och Folkuniversitetet med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Info

Samtliga föreläsningar kommer äga rum kl. 18:00-20:00 i Månteaterns lokaler på Bredgatan 3 i Lund. (ingen akademisk kvart!)
Förfriskningar finns att köpa i pausen.
Pris: 40 kr
Biljetter köps på plats

Kommande föreläsningar: 
9/4 | SKULD, ÅNGER OCH FÖRLÅTELSE UNDER ANTIKEN
Föreläsare: Kristiina Savin
Fil. dr. idéhistoria, forskare vid Lunds universitet och Södertörns högskola

14/5 | NÄR BILDEN FÖRÄNDRAS – OM SKAMKÄNSLOR, SAMVETSKVAL OCH TIDENS
GÅNG
Föreläsare: Carin Franzén
Docent i litteraturvetenskap, professor i språk och kultur vid Linköpings universitet

17/5 | SKULD OCH MÄNSKLIGHET – REFLEXIONER KRING PAUL RICOUERS FILOSOFISKA
ANTROPOLOGI
Föreläsare: Bengt Kristensson Uggla
Amos Anderson prof. i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, Docent i tros- och
livsåskådningsvetenskap

Mer info:
Mer detaljerad information om föreläsningarna, Aning, samt eventuellt extramaterial kan hittas på www.facebook.com/Aning.ffp, http://aningffp.wordpress.com

För frågor om föreläsningarna, Aning och föreningens verksamhet, samt andra event går det
bra att maila aning.ffp@gmail.com

Plats

Månteatern, Bredgatan 3, Lund

Loading Map....