FÖRELÄSNING: Skuld, ånger och förlåtelse under antiken

I Sigmund Freuds universum vilar en tung skuldbörda på Oidipus axlar. Som bekant intar antika motiv en central plats i hans verk. Men hur tänkte de gamla grekerna själva om skuld och förlåtelse? Med utgångspunkt i grekiska källor och nyare emotionshistorisk forskning visar föreläsningen hur skuld, ånger och förlåtelse uppfattades under klassisk tid. Skillnaderna mot moderna synsätt är slående. Under seklernas gång har begreppen genomgått en metamorfos som inte minst blir synlig hos Freud och hans efterföljare.

Kristiina Savin
fil.dr i idéhistoria, forskare vid Lunds universitet och Södertörns högskola.

Tema: Skuld – Samvete, Förlåtande och ditt Ansvar
Under våren ger Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys en föreläsningsserie i fyra delar
på temat ”Skuld”. Månteaterns vackra lokal är arenan. Med en önskan om stimulerande tankar,
samtal och möten hälsar vi er Varmt välkomna!

Föreläsningen arrangeras av Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys, i samarbete med Månteatern och Folkuniversitetet med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Info

Samtliga föreläsningar kommer äga rum kl. 18:00-20:00 i Månteaterns lokaler på Bredgatan 3 i Lund. (ingen akademisk kvart!)
Förfriskningar finns att köpa i pausen.
Pris: 40 kr
Biljetter köps på plats

Kommande föreläsningar:
14/5 | NÄR BILDEN FÖRÄNDRAS – OM SKAMKÄNSLOR, SAMVETSKVAL OCH TIDENS
GÅNG
Föreläsare: Carin Franzén
Docent i litteraturvetenskap, professor i språk och kultur vid Linköpings universitet

17/5 | SKULD OCH MÄNSKLIGHET – REFLEXIONER KRING PAUL RICOUERS FILOSOFISKA
ANTROPOLOGI
Föreläsare: Bengt Kristensson Uggla
Amos Anderson prof. i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, Docent i tros- och
livsåskådningsvetenskap

Mer info:
Mer detaljerad information om föreläsningarna, Aning, samt eventuellt extramaterial kan hittas på www.facebook.com/Aning.ffp, http://aningffp.wordpress.com

För frågor om föreläsningarna, Aning och föreningens verksamhet, samt andra event går det
bra att maila aning.ffp@gmail.com

Inga poster hittades