Föreläsningsserie med Aning: Tema Kärlek – Begär, tinder och din obotliga ensamhet

Tema Kärlek – Begär, tinder och din obotliga ensamhet

 

Under hösten 2018 ger Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys en föreläsningsserie i fyra delar på temat “Kärlek”. Med en önskan om stimulerande tankar, samtal och möten hälsar vi er Varmt välkomna!

1/10 | DEPRESSIV KÄRLEK – ETT SAMHÄLLELIGT IDEAL ELLER EN SOCIALT SKAPAD SJUKDOM

Kärlek och lycka är begrepp som hänger tätt samman. Men är det idag viktigare att tala om kärlek och depression? I sociologen Emma Engdahls föreläsning baserad på boken “Depressive Love – A Social Pathology” undersöks hur våra nära relationer kan orsaka depression. Emma använder sociologiska, psykoanalytiska och filosofiska teorier om kärlek, depression och emotioner för att förstå varför depressiv kärlek är ett verkligt problem i dagens samhälle. Exempel från litteraturen, musiken och fotografins värld studeras och analyseras, precis som vardagslivet i form av e-post-, sms-och messenger-konversationer.

Föreläsare: Emma Engdahl
Fil.dr. och docent i sociologi vid Göteborgs universitet och är även känd för boken ”Konsten att vara sig själv” (Liber 2009).

15/10 | KÄRLEK, MAKT OCH SUBJEKTIVITET
Med en liberal och på senare tid alltmer nyliberal maktordning har inte bara en ökad valfrihet kommit att påverka våra begär och drömmar. Som flera civilisationskritiker påpekat tycks även själva begären och drömmarna vara styrda av ett marknadstänkande och en medieteknologi som gör att kärlek och förälskelse rationaliseras på sätt som kan föra tankarna till tidigare perioders arrangerade äktenskap. I sin föreläsning reflekterar Carin Franzén över kärlekens förvandlingar med avstamp i några scener från historien och vår samtid.

Föreläsare: Carin Franzen
Docent i litteraturvetenskap, prof. i språk och kultur vid Linköpings universitet.

5/11 | KÄRLEKEN SOM KOD
Vi föreställer oss gärna kärlek som något tidlöst, något som har drabbat människor sedan tidernas
begynnelse. De senaste decenniernas naturvetenskapliga försök att förklara kärleken biologiskt – genom att mäta oxytocinhalter och hjärnaktivitet – har förstärkt denna föreställning. Men på samma gång är det uppenbart att kärlek är något inlärt, något som förmedlas via dikter, romaner, filmer, musik, appar, etc. I det perspektivet bör kärlek snarare förstås som ett medium eller en kod som producerar känslor, beteenden och rent av de älskande. Så vad är det egentligen som händer när vi älskar varandra?

Föreläsare: Sven Anders Johansson
Prof. i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet och skribent på Aftonbladets kultursida. Hans bok
”Kärleksförklaring” belönades 2016 med Göteborgs stads essäpris.

19/11 | PLATON OCH EROS
I Platons dialoger ”Gästabudet” och ”Faidros” tematiseras filosofiska frågor om kärleken, och det finns flera skäl att intressera sig för sokratisk-platonsk erosfilosofi. Ett är att en kontrastering med kärleksföreställningar i vår egen kultur kan belysa, provocera och ge nya insikter. Ett annat är att en analys av erostemat problematiserar bilden av Platon som ärkerationalisten framför andra i västerländsk filosofi. Ett tredje är den omfattande verkningshistorien som så småningom resulterade i det ambivalenta begreppet ”platonsk kärlek”.

Föreläsare: Mats Persson
Prof. i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet.

 

Info

Förfriskningar finns att köpa i pausen.
Biljettpris: 40:-
Biljetter köps på plats, dörrarna öppna 30min innan insläpp.
OBS! ingen akademisk kvart

Mer detaljerad information om föreläsningarna, Aning, samt eventuellt extramaterial kan hittas
www.facebook.com/Aning.ffp eller aningffp.wordpress.com
För frågor om föreläsningarna, Aning och föreningens verksamhet, samt andra event går det
bra att maila aning.ffp@gmail.com

Inga poster hittades