HEGEL OCH VÅLDETS DIALEKTIK

 

Sista delen i ANINGs föreläsningserie om Våld- lust, aggression och din dödsdrift.

På vilka sätt har Hegels tänkande använts för att reflektera kring våldets och konfliktens närvaro i mänskliga relationer? Och viktigare: kan vi med hjälp av Hegel finna en väg bortom det systemiska våld genom vilket människan uppstår som subjekt? Hur lever vi det våld som utgör vårt eget ursprung


Föreläsare: Victoria Fareld
Fil.dr i idéhistoria vid Södertörns Högskola, redaktionsmedlem i tidskriften Glänta.
Kl 18.00

 

Inga poster hittades