Månteatern Unga

I februari 2015 startade Månteatern en ungdomsteatergrupp, Månteatern Unga under ledning av Marie Parker Shaw. Den består just nu av 15 ungdomar i åldrarna 14-23 år. Alla är välkomna att delta, oavsett erfarenheter och bakgrund. Målet är att skapa en grupp med stor mångfald.

Syftet med teatergruppen är att öppna upp teatern för ungdomars eget skapande samt för teatern att knyta till sig ungdomar som regelbundet kommer till oss med funderingar och tankar kring teater och annat. Gruppen leds av Marie Parker Shaw och träffas kvällstid en gång varannan vecka. Syftet med gruppen är att gemensamt utforska begreppet teater genom teaterövningar och diskussioner.

Info

Månteatern Unga äger även rum 7/4 & 21/4

Inga poster hittades