Seminarium för samverkan -Inspiration om Integration

Seminarium för samverkan

-Inspiration om Integration
-Hur jobbar du med/verkar du för integration? Hur skulle du vilja jobba?
Välkommen till ett seminarium om arbete med integration och reflektion med gestaltning kring möten med ”den andre”.

Detta är ett initiativ för att samla människor från olika verksamheter i Skåne som arbetar med integration för att inventera erfarenheter, inspirera och kanske skapa nya samarbeten.

Schema för dagen:
VÄLKOMNA
FIKA MED BERÄTTERI -två personer berättar varandras historia
DIALOGÖVNING -berättelser i liten grupp om angelägna frågor
ATT MÖTA DEN ANDRE -lekfull metod att möta det vi inte är vana vid
PANELDISKUSSION -om arbete med integration i Skåne
WALK IN MY SHOES -om berätteriföreställning för integration