Skolmusikal med Fågelskolan & Vikingaskolan

Ett unikt samarbetsprojekt i form av en skolmusikal äger rum på Månteatern. Under en vecka i april kommer två årskurs åttor från Vikingaskolan och Fågelskolan tillsammans sätta upp en musikal som repeteras och framförs på Månteatern. Balli Lelinge, Fil lic. i pedagogik, fil mag. i pedagogiskt drama vid Malmö Högskola kommer att leda arbetet.

 

Balli Lelinge (fil lic i pedagogik, fil mah i pedagogiskt drama, Malmö Högskola) driver ett Musikalprojekt på Månteatern. Två åk 8 från olika skolor i Lund kommer under en vecka under Ballis ledning producera en musikal på Månteatern. Eleverna får tillgång till teaterns scen, loger, teknik och verkstad. Tanken är att de ska få möta teaterns personal under tiden de är på Månteatern för att fördjupa den kunskap projektet erbjuder.

 

Inga poster hittades