Fyra måndagkvällar under våren kommer Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys i samarbete med Månteatern göra föreläsningsserien Våld – Lust, Aggression och din dödsdrift på Månteaterns scen.

Vårens program från Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys har ambitionen att undersöka våldets drivande krafter. Den samtida debatten om våld präglas av en tendens att förlägga våldets orsaker till det främmande och avvikande. I vårens föreläsningsserie vill vi nyansera och lyfta fram exempel på hur man kan förstå våld och aggressivitet som något närliggande och inneboende i normaliteten. Hegel påpekar begärets närhet till våldet. Freud det lustfyllda hos förstörelsedriften. Med hjälp utav vårens eminenta föreläsare leds vi genom våldets snåriga teoretiska fält.

Vårterminen erbjuder en föreläsningsserie i tre delar där Månteaterns vackra lokal är arenan. Med en önskan om stimulerande tankar, samtal och möten hälsar vi er.

Varmt välkomna!

/Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys

 

16/2 | ETT SLAG FÖR NJUTNINGEN – EXISTENTIELLA PERSPEKTIV PÅ BDSM-PRAKTIKER, MAKT OCH VÅLD I EN KÖNSTEORETISK TEXT

Kan njutning göra ont? Kan det som liknar våld vara uttryck för kärlek? Finns empatiska sadister?För en del är BDSM sammanlänkat med sexualitet, medan det för andra utgör en tillvaro av på förhand överenskomna roller, regler och maktförskjutningar där exempelvis rollspel, dominans, undergivelse, fysisk restriktion och smärta har central betydelse. Med hjälp av poststrukturalistiska teoretiker analyserar forskaren Lotta Carlström hur iscensättning av BDSM kan förstås i relation till sociala och historiska strukturer av makt och ojämlikhet. Hon undersöker hur BDSM relaterar till våld och våldsmässiga handlingar genom att analysera samtyckande, gränser för lek och verklighet samt betydelsen av den mening som tillskrivs situationen.

Föreläsare: Lotta Carlström
Doktorand i socialt arbete vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö Högskola
Kl 18.00

2/3 | DEN DÖDLIGA NÄRHETEN – OM KÄRLEKEN, HATET OCH MÖTET MED DEN ANDRE

Med utgångspunkt i Sigmund Freuds syn på den mänskliga kulturens tragik i Vi vantrivs i kulturen och genom läsningar av Jacques Lacan och Slavoj Žižek undersöker Lennart Räterlinck kärleken till vår nästa och våra svårigheter att förverkliga denna kärlek. Föreläsningen reser och behandlar frågor som: Vad innebär det att älska vår nästa? Varför kännetecknas våra relationer till den som utgör vår nästa ofta av en paradoxal pendling mellan kärlek och hat? Hur ska vi förstå den dubbelhet som föreligger mellan påbudet att älska vår nästa och det underliggande njutande och den aggression som beledsagar detta påbud?

Föreläsare: Lennart Räterlinck
Doktorand i sociologi vid Sociologiska institutionen & Institutet för Bostads-och Urban forskning vid Uppsala Universitet.
Extra: Månteaterns skådespelare kommer att öppna kvällen med en läsning ur Antigone
Kl 18.00

27/4 | “Människan är i stånd till allt”: Ernst Jünger och våldet.

Den tyske författaren Ernst Jünger (1895–1998) framställs ofta som en krigs- och våldsförhärligare av stora mått. Hur det än är med det så återfinns i hans författarskap helt klart reflexioner kring våldet och människans förhållningssätt till detta. Dessa reflexioner tar oftast sin utgångspunkt i Jüngers egna erfarenheter som infanterist på västfronten under det första världskriget.

Föreläsare: Carl Göran Heidegren
Professor i sociologi vid Lunds universitet.
Kl 18.00

25/5 | HEGEL OCH VÅLDETS DIALEKTIK

På vilka sätt har Hegels tänkande använts för att reflektera kring våldets och konfliktens närvaro i mänskliga relationer? Och viktigare: kan vi med hjälp av Hegel finna en väg bortom det systemiska våld genom vilket människan uppstår som subjekt? Hur lever vi det våld som utgör vårt eget ursprung

Föreläsare: Victoria Fareld
Fil.dr i idéhistoria vid Södertörns Högskola, redaktionsmedlem i tidskriften Glänta.
Kl 18.00