Till föreställningen Det finns inga fattiga barn erbjuder vi en workshop där vi tillsammans med skolklasser tittar på hur den skrivna dramatiken går från text till gestaltning

Vi erbjuder ett workshop-paket som innehållet workshop, föreställning, publiksamtal och pedagogiskt inspirationsmaterial. Marie Parker Shaw, Månteaterns konstnärliga ledare besöker klasserna i deras klassrum innan besöket på Månteatern för att se föreställningen Det finns inga fattiga barn och håller en workshop kring hur en text blir till en föreställning.

Klassen har innan klassrumsbesöket fått läsa pjäsen på egen hand. Klassen får sedan tillsammans med Marie utforska vad de tycker pjäsen handlar om, lära sig vad regissörens uppgift är och fördjupa sina idéer kring iscensättning av den.

Under workshopen får eleverna lära sig hur en gestaltningsprocess kan se ut från regissörens perspektiv. Vi kommer gå igenom analysarbetet, repetitionsprocessen, utförandet samt syfte. Bland annat kommer vi undersöka hur en text kommer till liv och vilka verktyg som behövs vilket leder till en utökad analysförmåga och en fördjupning av hur texter kan översättas från skrift till scen.

Workshopen är 90-120 min och det går även att välja till en praktisk övning. Klassen delas in i mindre grupper, skriver varsin kort text/eller en tillsammans som de sedan får arbeta kring utifrån de moment vi tidigare gått igenom. Med praktisk del blir workshopen 180 min