Månteatern välkomnar Kristian Hallberg och
Elin Skärstrand som nya konstnärliga ledare!

För ungefär en månad sen bjöd Kristian Hallberg och Elin Skärstrand oss upp till dans. Vi hade just haft premiär på ”Här kommer natten”, en pjäs som gått igenom en lång process av möte med skolbarn och ett kollektivt arbete kring hur pjäsen skulle ta form. Dessutom sköljde en pandemi över oss. Vi på Månteatern gick samtidigt igenom en process kring vad vi är för teater och vad för slags teater vi vill göra. Under de två gångna åren har vi haft en temporär konstnärlig ledning i samarbete med teaterns medarbetare. Två år där vi tog tillfället i akt att sätta oss ner och diskutera de där viktiga frågorna som dyker upp när man har en teater. Vad ska konsten ha för plats i samhället? Vad för slags ansvar har vi som kulturarbetare? Kan konsten förändra världen? Hur gör vi som teater för att fortsätta och utveckla skapandet av relevant scenkonst för den viktigaste publiken, barn och unga?

”Här kommer natten” var en lyckad process, inte bara blev den en väldigt fin föreställning, processarbetet stämde överens kring hur vi vill arbeta. Så det var självklart för oss att möta upp Kristian och Elin, på ett kafé på Centralstationen i Stockholm, för prat om en kommande produktion. Men Kristian och Elin hade andra tankar.

Där och då föreslog de båda att bli konstnärliga ledare för vår teater. De pratade om vikten av en konstnärlig ledning, de pratade om fördelarna med ett delat konstnärligt ledarskap och de pratade om deras passion för ett kollektivt arbete men med tydliga roller. En teater där alla får sina röster hörda men var och en har också spetskompetens. De pratade om möjligheten att bredda repertoaren, att ha en blick som sträcker sig mer nationellt än regionalt, de pratade om vikten av att andra erfarenheter får komma till tals. De pratade om de längre bågarna, de längre samarbetena, de pratade om scenkonst för barn och unga som en av de viktigaste konstformerna, en helt egen art där utmaningen är att presentera något för en publik som de ännu inte känner till men som de inte ska bli avskräckta ifrån. Ja, allt detta pratade de om samtidigt som de la ett dokument på bordet med rubriken: Ansökan som ingen bett om. Och allt detta kunde vi på Månteatern skriva under på.

Vår ambition är klar. Vi ska bli Skånes ledande i scenkonst för barn och unga.

Kristian och Elin tillträder sina delade tjänst som konstnärliga ledare på Månteatern 2022-01-01. Tillsammans har vi påbörjat en process i att ta fram en föreställning med premiär januari 2023 med Kristian som dramatiker och Elin som regissör.

För högupplösta bilder, ladda ner här.