Open Lab är ett experimentrum för pedagoger som vill använda sig mer av drama och teater i sitt arbete med barn och unga.

I vår verksamhet så ser vi dagligen teaterns kraft att förmedla nya perspektiv och tankar. Kraften att skapa reflektion av individen, dess sammanhang och därmed även första steget till förändring. Detta gäller både när vi spelar våra föreställningar och när vi jobbar direkt med barn och unga i exempelvis workshops.

Open lab är en öppen workshop för lärare där vi ger lärarna verktyg att använda i skolan. Utgångspunkten blir teater och aktuell föreställning, där tematiken och innehållet lyfts fram och diskuteras genom diskussion, värderings- och dramaövningar. Dessa metoder kan lärarna sedan använda sig av inom flera områden.

Workshopen hålls av Månteaterns konstnärliga ledare Marie Parker Shaw som har flera års erfarenhet av klassrumsarbete och som startade den pedagogiska avdelningen på Malmö Stadsteater.