Månteatern söker en skådespelare på heltid från 1 januari 2020.

Månteatern är en fri- och professionell teater som spelar scenkonst främst för barn och unga, och mestadels nyskriven dramatik. Vi producerar en till två nya produktioner per år som spelas på vår hemmascen i Lund och på turné i Skåne samt övriga Sverige. Tjänsten är en heltidsanställning och våra löner är avtalsenliga. På turné bygger skådespelare scenografi tillsammans med tekniker. Tunga lyft och övernattningar förekommer.

Skådespelaren vi söker ska ersätta en av våra nuvarande vilket innebär att du ska medverka i en ny produktion med premiär i februari 2020, men även ta över roll i befintliga produktioner samt bli involverad teaterns övriga verksamhet.

Vi söker dig som:
– Definierar dig som kvinna.
– Runt men helst under 35 år.
– Har en treårig teaterhögskoleutbildning eller motsvarande.
– Har hög sångkompetens.
– Om du blir uttagen, ha möjlighet att komma på audition 7-8 september i Lund.
– Körkort och erfarenhet av att spela föreställningar på turné i ett professionellt sammanhang är meriterande.

Månteatern vill producera scenkonst som engagerar och berör vår unga publik och samarbetar därför med en rad nu aktiva dramatiker för att kunna fånga vår samtid och gestalta den på scenen.

Månteatern består idag av tio stycken anställda, fyra skådespelare, två producenter, två tekniker, en konstnärlig ledare och en VD. Månteatern är en ekonomisk förening med en styrelse som tillsätter VD som i sin tur tillsätter konstnärlig ledare.

Månteatern har verksamhetsstöd från Lunds kommun, Region Skåne och Kulturrådet.

Månteatern ska vara en inkluderande och jämlik arbetsplats. Alla våra medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, klass, religion/trosuppfattning, funktionsvariationer, ålder eller sexuell läggning. Månteatern har en nolltolerans för alla typer av diskriminering och trakasserier. Vi strävar efter en så jämställd arbetsplats som möjligt.

Skicka CV med foto, personligt brev och eventuella frågor till:
Marie Parker Shaw, konstnärlig ledare
info@manteatern.se
I mailets ämnesrad, vänligen ange “Jobbansökan Månteatern”

Ansök senast 5 augusti.
Svar ges senast 16 augusti.

Mer info om Månteatern:
www.manteatern.se
Instagram/Facebook @manteatern här

Ladda ner jobbansökan i PDF form här