Aning föreläsning: Människan är i stånd till allt

Tredje delen i ANINGs föreläsningserie om Våld- lust, aggression och din dödsdrift.

Den tyske författaren Ernst Jünger (1895–1998) framställs ofta som en krigs- och våldsförhärligare av stora mått. Hur det än är med det så återfinns i hans författarskap helt klart reflexioner kring våldet och människans förhållningssätt till detta. Dessa reflexioner tar oftast sin utgångspunkt i Jüngers egna erfarenheter som infanterist på västfronten under det första världskriget.

Föreläsare: Carl Göran Heidegren
Professor i sociologi vid Lunds universitet.
Kl 18.00

Inga poster hittades