Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys

Tema: Hopp – tro, kärlek och den skit som du sitter i

Under hösten ger Aning – Förening för filosofi och psykoanalys en föreläsningsserie i fyra delar på temat ”Hopp” i Månteaterns lokaler på Bredgatan 3 i Lund.

Pris: 40 kr

Biljetter köps på plats

Förfriskningar finns att köpa i pausen

12/9 | OSYNLIGA KARTOR ÖVER DET OSYNLIGA
Gunnar Olsson (prof. emeritus vid Uppsala universitet. Tidigare prof. i geografi vid University of Michigan, i ekonomisk geografi och samhällsplanering vid Nordiska institutet för samhällsplanering, samt i kulturgeografi vid Uppsala universitet.)

Kvällens föreställning är tänkt som en exkursion till det tabubelagda ingenmanslandet mellan kategorier, den avgrund där människan skapas som en paradoxal gränsvarelse, kunskap per definition en övning i översättning. Möjliga stopp längs vägen är i Platons grotta, Aristoteles tankelagar, Kants förnuftskritik, de Saussures lingvistik. Allt tryfferat med valda glimtar från konsthistorien. Om vädret tillåter når vi så slutligen fram till resans mål, en kort presentation av skulpturen Mappa Mundi Universalis. Från början till slut en fråga om hur vi hittar vägen i världen, om hur vi blir så lydiga och så förutsägbara.

26/9 | SKUGGOR, HOPP OCH KÄRLEK
Nina Weibull (Fil. dr. i konstvetenskap, 1986-2014 ansvarig för Stockholms universitets konstsamlingar, författare och grundande medlem i redaktionen för Divan: tidskrift för psykoanalys och kultur)

När Hoppet i antik tradition förs in i människornas värld, som en detalj i en kosmologi, ges det en påtagligt anspråkslös roll. Av de kristna dygderna placeras Hoppet mellan de teologiskt mer profilerade Tro och Kärlek. Inte heller ägnas den betydelse som hoppet har i det levda livet något vidare teoretiskt intresse i psykoanalytisk tolkning. I filmen Paris, Texas (1984) och romanen 1Q84 (2011) verkar hoppet som en outtalad underström, både när det sviker och när det bär. Avgörande tycks vara om narrativet riktas mot det förflutna eller mot framtiden.

10/10 | HOPP BORTOM CYNISM OCH OPTIMISM
Ola Sigurdson (Prof. i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs Universitet. Vicedekan för forskning och forskarutbildning vid Humanistiska fakulteten och föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid samma universitet)

Går det att leva utan hopp? De flesta religioner och progressiva politiska rörelser skulle förmodligen svara nej, men samtidigt påpeka att det beror på vad vi menar med hopp. I samtida filosofi och teologi – Terry Eagleton, Jonathan Lear, Slavoj Žižek – har man betonat att hopp är något kvalitativt annorlunda än optimism. Med utgångspunkt i berättelsen om Plenty Coups och Crow-indianerna kommer föreläsningen att belysa ett centralt begrepp med hög samtidsrelevans. Kan man erkänna ett mörker i människans hjärta och ändå hysa hopp?

24/10 | HOPPETS ROLL I FÖRÄLSKELSE OCH ANALYS
Edda Manga (Fil. dr. i idéhistoria. Suttit i redaktionen för tidningen Feministiskt perspektiv, medgrundare till Clandestino institut och projektledare för kursverksamheten inom detta, kulturkrönikör på Göteborgs Posten 1994-2011)

Vad är hoppets roll i förhållande till förälskelse och överföring? Är hopp en förutsättning för deras uppkomst? Kan det vara ett mål eller ett resultat för analytiskt arbete? Eller är hopp egentligen en estetisk form vars motpol är ett tragiskt förhållningssätt till existensen? Edda Manga reflekterar över den sekulära människans undanträngda tro i förhållande till hopp och kärlek, i ett absurdistiskt inre samtal med Earl Hoppers ”On the Nature of Hope in Psychoanalysis and Group Analysis”.

Info

Plats: Månteatern, Bredgatan 3
Tid: Kl 18-20 med paus och möjlighet att köpa förfriskningar i baren
Inträde: 40:-

Vill du förboka, hör av dig till bokning@manteatern.se eller 046-18 98 99

Inga poster hittades