Teater är mer än bara det talade ordet.

Vi anser inte att en fullständigt förståelse av det man ser på en scen behövs. Teater är mer än det talade ordet, det är en helhetsupplevelse av ljus, ljud, rörelse etc. I den helhetsupplevelsen skapar individen en egen förståelse och upplevelse som är helt unik.

Däremot om man inte har språket så är det svårt att få en grundförståelse av det som visas på scenen och därmed även svårt att själv skapa en mening.

Månteaterns föreställningar är oftast på svenska och som ett stöd för den publik som inte har svenska som första språk har vi tagit fram ett verktyg hjälper till med grundförståelsen som sedan möjliggör ett eget meningsskapande.

Verktyget består av en lärarhandledning och en synopsis på lätt svenska. Synopsis är en kort sammanfattande text av föreställningen, något som ofta används inom operasammanhang. Texten är framtagen av en språkexpert för just personer som inte har svenska som första språk. Texten är anpassad efter den specifika föreställningen.

Synopsisverktyget är flexibelt i sin användning. Texten kan bearbetas med hjälp av lärare innan föreställningen ses eller så kan personen själv sitta med texten. Det viktiga är att den ansvariga pedagogen själv avgör vad som funkar bäst för sin grupp.

Beroende på föreställning så passar synopsistexten för förberedelseklasser, SFI-klasser eller modersmålsgrupper.

Synopsistexten är kostnadsfri och ingår vid köp av Månteaterns föreställningar (platsbiljett och turné).

 

Föreställningar med synopsistexter
Kärlekens matsal
Vem? (premiär 8 feb 2017)
Del 3 i verklighetstrilogin (premiär september 2017)